Västerviks Logistik & Industri AB

Hem Hamnen Lager & lasthantering Kontakt

En effektiv hamn

Redaren och kunden vill att fartyget ska befinna sig i hamn kortast möjliga tid för att uppnå bästa möjliga kostnadseffektivitet - vi möjliggör detta!

.

Lagring & mellanlagring

Lagringsutrymmen både inomhus och utomhus. Snabba avrop!

Distribution

Leverans till slutkund via järnväg eller lastbil. Järnvägsspåren går hela vägen ut till kaj!

 Logistiska helhetslösningar

Vi vill öka våra kunders konkurrenskraft och kapa deras kostnader. Bland annat kostnader som kan ha uppkommit därför att informationen inte fungerat mellan de olika delarna av transporten. Det är ju delar i en kedja som inte normalt sitter fast med varandra. Genom vår affärsmodell kan vi leverera en obruten fysisk transportkedja och en informationskedja. Här erbjuder  vi integrerade logistiktjänster som innefattar allt från:

            sjötransporter            terminaloperationer          mellanlagring             distribution                IT-tjänster

 – alltsammans väl anpassat efter marknadssituationen.

Gedigen erfarenhet

Västerviks hamn har ett ypperligt läge vad gäller handel över Östersjön och transporter inom Sverige. Här finns Ro/Ro-lägen, stora magasin samt effektiva och moderna maskinella hjälpmedel som är en viktig del i hamn- och terminaloperationen för våra kunder. Västervik har även goda förutsättningar för reguljära färjelinjer. Vi kan även erbjuda landtransporter från järnvägen som går hela vägen ut till hamnen eller via lastbil då Västervik har en bra geografisk placering för vidare transport i Skandinavien.

Genom 30-årig erfarenhet har vi byggt upp en mycket effektiv hamn som gynnar våra kunder!

VLI_enkel-marinblaa.jpg

Tel: 0491-872 00

info@smalandshamnar.com